Follow on Bloglovin

tirsdag 5. august 2014

Kjære Gabriel av Halfdan W Feihow - boka på vent

Dette er en historie i seg selv. Boka på vent (som jeg legger til i spalten til Beate) var jeg egentlig på side 130 i. Men så var boka trykket feil, slik at den på side hundreog trettien begynte på nytt. Helt forfra. Derfor fikk jeg ikke lest den ferdig. Jeg har nå fått boka igjen, denne gangen uten trykkefeilen, men i nytt opplag og ekstra forord. Den skal leses. Boka er et brev fra en far til en sønn som har en autismespekterdiagnose, ofte kalt asperger. Boka er en kjærlighetserklæring. Den er modig. Den er varsom. Og jeg begynner forfra siden sidetallene ikke er de samme lenger i denne utgaven som er paperback. Og, fordi det er verdt å lese en gang til. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar